Formaz

We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9-12u en 13-17u of via info@formaz.be.

Tel: +32 (0)2/253 85 11

Subsidies

Het opleiden van uw medewerkers wordt actief gestimuleerd door overheden en sectorfondsen, meestal in de vorm van financiële tussenkomsten.

Bij Formaz begeleiden wij u door het kluwen van steunmaatregelen en samen zoeken we naar de meest optimale subsidieregeling voor uw bedrijf. Contacteer ons hiervoor!

In België zijn er subsidies mogelijk op verschillende niveaus:

  1. Steun aan KMO's (per gewest)
  2. Vlaams opleidingsverlof (per gewest)
  3. Sectorale subsidies (afhankelijk van het paritair comité)
  1. Bedrijven gevestigd in Vlaanderen kunnen zowel voor advies als opleiding een beroep doen op de KMO-portefeuille. Ons erkenningsnummer DV.O 104067. Zie https://www.kmo-portefeuille.be . KMO's gevestigd in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest kunnen subsidies aanvragen op https://be.brussels/premies-en-subsidies. In Wallonië bestaan er de cheques-formation. Meer info op https://emploi.wallonie.be/nl/home/formation/cheques-formation.html
  2. Voor opleidingen met een duur van minstens 32 uren kan u Betaald Educatief Verlof aanvragen voor uw medewerkers.
  3. Daarnaast voorzien bijna alle sectorfondsen in tegemoetkomingen aan hun leden voor opleiding. Voor het (theorie) deel e-learning is er bij sommige sectorfondsen (Alimento, Educam, ...) geen tegemoetkoming. Voor meer info kan u ons of uw sectorfonds contacteren.