Profiteer nu van onze zomeractie! Klik hier voor meer info.

Formaz

We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9-12u en 13-17u of via info@formaz.be.

Tel: +32 (0)2/253 85 11

Algemene voorwaarden

 1. Onze facturen zijn betaalbaar zonder korting 30 dagen na factuurdatum. Facturen worden bezorgd per mail of per gewone post. Indien de klant wenst dat dit op een andere manier gebeurt (bvb een eigen software), wordt een administratieve vergoeding van 20,00€ per factuur aangerekend. Per opleidingssessie maken wij één factuur. Indien de klant wenst dat een factuur van een sessie wordt opgesplitst in verschillende facturen (bvb naar verschillende vennootschappen), wordt een administratieve vergoeding van 50,00€ aangerekend.
 2. In geval van niet betaling van een factuur op de vervaldag, kan Formaz BVBA de prestaties schorsen. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in art 5 Wet Betalingsachterstand +3% en die minimum 12% zal bedragen en een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten, van 10% en die minimum 50 EUR per factuur zal bedragen.
 3. Indien de klant referenties op de factuur wenst, zoals bestelbonnummers, dienen deze bij de bestelling meegegeven te worden. Een gebrek hiervan kan nooit een reden zijn tot niet-betaling.
 4. De klant is verantwoordelijk om de juiste infrastructuur en arbeidsmiddelen en het juiste personeel ter beschikking te stellen op het moment van de dienstverlening. Een gebrek hiervan met als mogelijk gevolg het niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van de dienstverlening kan nooit een reden zijn tot niet-betaling.
 5. Certificaten, deelnamebewijzen en attesten voor betaald educatief verlof etc. worden bezorgd of gepubliceerd na betaling van de factuur.
 6. Bij annulatie of verplaatsen van de overeenkomst door de klant zijn volgende voorwaarden van toepassing:
  • Bij annulatie/verplaatsen meer dan 4 weken voor de start van de dienstverlening is 25% van de offerteprijs als annulatievergoeding verschuldigd.
  • Bij annulatie/verplaatsen minder dan 4 weken en meer dan 2 weken voor de start van de dienstverlening is 50% van de offerteprijs als annulatievergoeding verschuldigd.
  • Bij annulatie/verplaatsen minder dan 2 weken en meer dan 1 weken voor de start van de dienstverlening is 75% van de offerteprijs als annulatievergoeding verschuldigd.
  • Bij annulatie/verplaatsen van de overeenkomst door de klant op minder dan 1 week voor de start van de dienstverlening is 100% van de offerteprijs als annulatievergoeding verschuldigd.
  • De annulatie/verplaatsing dient per e-mail of per brief te gebeuren. Annulatie of verzetten van opleidingen omwille van corona zijn enkel kosteloos indien de desbetreffende opleiding niet mag plaatsvinden of doorgaan van overheidswege.
 7. Indien gebruikt wordt gemaakt van subsidies dienen de geijkte procedures van de diverse subsidie-instanties (termijnen en procedures KMO-portefeuille, aanvragen bij sectorfondsen, …) gevolgd te volgen. Rechtzettingen achteraf zijn niet mogelijk. Het aanvragen van subsidies gebeurt steeds op initiatief van de klant.
 8. In geval van betwistingen is uitsluitend de rechtbank van Brussel bevoegd.