Formaz

We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9-12u en 13-17u of via info@formaz.be.

Tel: +32 (0)2/253 85 11

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen door cursisten – opleidingen intern transport en veiligheid

Dat kan betekenen dat je een opleiding zonder examen hebt gevolgd. Het deelnamebewijs is dan enkel een bewijs dat je opleiding gevolgd hebt, simpel. Dat kan ook betekenen dat je een opleiding met examen hebt gevolgd maar niet geslaagd bent. Dat kan een vakbekwaamheidsexamen of veiligheidsexamen zijn. In dat geval ben je niet competent volgens onze examennormen. Het attest heeft zeker een waarde want een examen is wettelijk niet verplicht. Wanneer je een attest van deelname hebt, zijn je werkgever en jij dus wettelijk in orde.

Je werkgever bepaalt uiteindelijk zelf of jij voldoende vakbekwaamheid bent om je functie uit te oefenen. De meeste werkgevers baseren zich op het behaalde certificaat of deelnamebewijs.

    Dat betekent dat je een veiligheidsexamen theorie en praktijk hebt gedaan en geslaagd bent. Formaz bevestigt dat je veilig met de machine kan werken.

    Je werkgever bepaalt uiteindelijk zelf of jij voldoende vakbekwaamheid bent om je functie uit te oefenen. De meeste werkgevers baseren zich op het behaalde certificaat of deelnamebewijs.

       Dat betekent dat je een vakbekwaamheidsexamen theorie en praktijk hebt gedaan en geslaagd bent. Formaz bevestigt dat je “vakbekwaamheid” bent. Voor sommige opleidingen is er nog een onderscheid tussen niveau basis en gevorderd. Het examen bij Formaz is gebaseerd op VCA-normen.

       Je werkgever bepaalt uiteindelijk zelf of jij voldoende vakbekwaamheid bent om je functie uit te oefenen. De meeste werkgevers baseren zich op het behaalde certificaat of deelnamebewijs.

          Alle certificaten en deelnamebewijzen zijn digitaal beschikbaar in onze centrale database op onze website. In het voorwoord van je lesboek of hand-out staat vermeld hoe je toegang krijgt. Je kan ook altijd in de rubriek downloads op onze website de handleiding “Handleiding digitaal certificaat voor cursisten” raadplegen.

             Dit wordt op onze website gepubliceerd na betaling van de opleidingsfactuur. Dat duurt meestal minstens 6 weken. Vlak na je opleiding ga je je certificaat of deelnamebewijs dus mogelijk nog niet vinden.

             Een andere reden kan zijn dat je naam, voornaam of geboortedatum verkeerd zijn ingegeven in onze database. Wij werken met ID digipass readers of we geven je gegevens manueel in. Geef je naam dus in zoals deze op je identiteitskaart staat of zoals je deze op het inschrijvingsformulier hebt ingevuld. Als het niet lukt, contacteer ons via het contactformulier op onze website.

                Neen, sinds 2012 maken wij deze niet meer. Je kan wel een A4 certificaat afdrukken. Zie vraag 4.

                   Je kan je certificaat of deelnamebewijs niet kwijt doen omdat het on-line staat. Het on-line document is ook het origineel. Wil je een copie afprinten, dan kan dat via onze website. Zie vraag 4.

                      Onze certificaten zijn 5 jaar geldig. Om de 5 jaar moet je een heropfrissing volgen of een nieuw examen afleggen. Onze deelnamebewijzen zijn ofwel 5 jaar geldig, ofwel onbeperkt. Je certificaat of deelnamebewijs is enkel geldig als het in onze centrale database staat.

                         Ja, dat kan voor de taken waar wij voor erkend zijn. Dit moet door de werkgever worden aangevraagd voor de opleiding start. Deze examens moeten op voorhand aan Besacc worden doorgegeven en vragen meer planning.

                            Neen, het certificaat of deelnamebewijs is overal geldig als de opleiding bij Formaz plaatsvond of als het een algemene opleiding bij je werkgever was. Ja, als het een maatwerkopleiding was die bij je werkgever plaatsvond. Dat staat meestal vermeld op het certificaat of deelnamebewijs. Als je een certificaat of deelnamebewijs hebt dat overal geldig is, moet je bij je werkgever steeds een instructie krijgen over de gebruikte machines en taken.

                               Ja. Wij maken een onderscheid naar type machine, niet naar grootte of merk. Werk je met andere machines dan deze in je opleiding, dan is een specifieke instructie van de werkgever nodig. Bij een opleiding bij de werkgever met de machines waar je mee werkt, is dit niet meer nodig.

                                  Veelgestelde vragen door werkgevers – opleidingen intern transport en veiligheid

                                  • Een werkgever moet een adequate opleiding organiseren. Duur, inhoud en eventuele examinering worden niet specifiek vermeld.
                                  • De opleidingssector heeft eigen normen zoals het register risicovolle taken van VCA of de SERV (Vlaamse overheid). Onze opleidingen en examens zijn gebaseerd op de VCA-normen, voor zover deze bestaan voor de desbetreffende opleiding.
                                  • Een examen is niet verplicht, opleiding wel. De werkgever bepaalt steeds zelf of iemand voldoende beroepsbekwaam is om de veiligheidsfunctie uit te oefenen.

                                    Wij adviseren om elke medewerker een vakbekwaamheid te laten behalen. Nadien kan er overgestapt worden naar veiligheidsopleidingen.

                                    Wij organiseren 2 soorten opleidingen:

                                    Veiligheidsopleiding of opfrissingsopleiding met veiligheidsexamen

                                    • Bedoeld voor deelnemers met ervaring, met nadruk op veilig werken. Het is een korte opleiding van 1 dag, die ook kan dienen als heropfrissingsopleiding. De opleiding gebeurt voornamelijk bij de werkgever zodat deze op maat is maar kan ook bij Formaz. De deelnemers doen een veiligheidsexamen en behalen een veiligheidscertificaat als ze geslaagd zijn en een deelnamebewijs als ze niet geslaagd zijn.

                                    Vakbekwaamheidsopleiding met vakbekwaamheidsexamen

                                    • Bedoeld voor deelnemers met of zonder ervaring, met nadruk op correct gebruik van en leren werken met de machine. Het zijn meerdaagse opleidingen. De opleiding gebeurt bij Formaz of bij de werkgever. De deelnemers doen een vakbekwaamheidsexamen en behalen een certificaat van vakbekwaamheid als ze geslaagd zijn en een deelnamebewijs als ze niet geslaagd zijn. Van elke deelnemer wordt een rapport gemaakt. VCA-attesten register risicovolle taken zijn mogelijk op aanvraag.

                                    Meer info in de rubriek "certificaten" op deze website.

                                     Dat is afhankelijk van vele factoren: voorkennis mensen, aantal machines, gewenst attest. Dit moeten we steeds in overleg bepalen.

                                        Dan kan er een herexamen gepland worden, al dan niet vooraf gegaan door extra opleiding. De deelnemer kan ook aan de slag (blijven) met zijn deelnamebewijs.

                                           • Onze certificaten zijn 5 jaar geldig. Na 5 jaar moet een heropfrissing gebeuren of een nieuw examen worden afgelegd.
                                           • Onze deelnamebewijzen zijn ofwel 5 jaar geldig, ofwel onbeperkt.
                                           • Onze certificaten en deelnamebewijzen zijn enkel geldig als ze in onze centrale database staan.
                                             • Elke werkgever heeft toegang tot onze centrale database via onze website. U krijgt een login en paswoord. Alle opleidingen, certificaten, deelnamebewijzen en eventuele rapporten zijn hier zichtbaar.
                                             • De handleiding “handleiding Formaz Training Database” kan onder de rubriek downloads op onze website geraadpleegd worden.
                                               • Wij hebben een (les)lokaal nodig om de theorie te kunnen organiseren, graag met internettoegang.
                                               • Voor het praktijkgedeelte hebben we minstens 1 machine nodig, in goede staat en gekeurd indien nodig, en een voldoende grote afgebakende oefenruimte. De opleiding kan mogelijk deels plaatsvinden tijdens de werkelijke activiteit.
                                               • Er kan op voorhand een bezoek gebracht worden aan uw bedrijf.

                                                 Als we het paritair comité van uw deelnemers kennen, bekijken we samen de mogelijkheden. Vergeet niet dat vele subsidies op voorhand aangevraagd moeten worden (bij ons). Op onze website is er een rubriek gewijd aan subsidies met meer info.

                                                    Nog vragen? Contacteer ons via het contactformulier of bel +32 (0) 2 253 85 11