Profiteer nu van onze zomeractie! Klik hier voor meer info.

Formaz

We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9-12u en 13-17u of via info@formaz.be.

Tel: +32 (0)2/253 85 11

Opleiding brandbestrijding - kleine blusmiddelen

title

Elke werkgever dient een brandbestrijdingsdienst op te richten (KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen).

Hierbij dienen ook de juiste en voldoende middelen ter beschikking worden gesteld. Voor het toepassen en gebruiken van deze middelen dient een werkgever de brandbestrijdingsdienst van een specifieke opleiding te voorzien om hun zo de nodige bekwaamheden te laten verwerven.

Formaz biedt hiervoor volgende kwaliteitsvolle en praktijkgerichte opleidingen, zowel bij u ter plaatse te organiseren als op één van onze locaties.

1. Hanteren kleine blusmiddelen (4h, inclusief montage en demontage van mobiele blusunit):

Deze opleiding wordt gegeven door ervaren brandbestrijders en zal uw medewerkers de nodige kennis bijbrengen om een beginnende brand te bestrijden en onder controle te houden.

Volgende zaken worden behandeld:

Theorie

 • Het begrip brand, de vuurdriehoek, ontstaan, ontwikkeling en voorplanting van brand
 • De soorten branden (brandklassen)
 • De soorten blusmiddelen
 • Blusprincipes: hoe handelen bij brand, hoe een brand bestrijden
 • Kleine blusmiddelen: soorten zoals poederblusser, CO2, water, schuim, branddeken, brandhaspel
 • Kleine blusmiddelen: aantal te voorzien, plaatsing, onderhoud en keuring
 • Signalisatie

Praktijk:

Wij hebben bewust geopteerd voor dit blusvulstation omdat dit verschillende voordelen met zich meebrengt:

 • Milieugewijs brengen wij geen schade toe, daar we werken met water / schuim
 • Bijgevolg heeft u ook geen restafval / poeder nadien op uw domein, welke schade kan toebrengen aan uw eigendom / wagenpark of dat van de naburige bedrijven (poederblussers brengen schade toe aan metaal)
 • Geen vervelend opkuiswerk nadien
 • Meer ruimte tot praktijk / oefenen, omwille van de mogelijkheid om continue blussers te vullen
 • Lagere kostprijs van de opleiding (geen aankoop afzonderlijke brandblussers)
 • De verschillen tussen de diverse blussers worden besproken, maar in de werking hiervan verschillen deze niet (dus ook geen reden om met de verschillende en duurdere blussers aan de slag te gaan)
 • Indien u dit echter toch wenst, dan kan u nog steeds ervoor opteren om afzonderlijke brandblussers aan te kopen
Infofiche mobiele blusunit.

2. Eerste interventieploeg (8h) of op maat gemaakte opleiding:

De opleiding eerste interventieploeg gaat nog een stapje verder dan kleine blusmiddelen. Er wordt hierbij ook of meer aandacht besteed aan het evacuatieplan en de mogelijke noodprocedures.

Dit wordt zowel in de theorie als praktijk behandeld:

Theorie

 • De soorten branden (brandklassen)
 • De soorten blusmiddelen
 • Blusprincipes: hoe handelen bij brand, hoe een brand bestrijden
 • Kleine blusmiddelen: soorten zoals poederblusser, CO2, water, schuim,branddeken, brandhaspel
 • Kleine blusmiddelen: aantal te voorzien, plaatsing, onderhoud en keuring
 • Signalisatie
 • Preventiemaatregelen
 • Evacuatie: het hoe en waarom
 • Evacuatie: de regels bij evacuatie
 • Evacuatie: evacuatieoefening + optimaliseren naar de toekomst toe

Praktijk:

Voor de praktijk wordt er gebruik gemaakt van een mobiele blusunit met blusvulstation. Door gebruik te maken van deze professionele trainingsunit, worden een aantal kleine vuurhaarden bestreden. De cursist krijgt persoonlijke begeleiding bij het blussen van een kleine brand (vast en vloeistof), een frietpotbrand, een elektriciteitskast en een oefenpop. Er wordt gewerkt met hervulbare blustoestellen en branddeken. Hierbij zal er ook aandacht besteed worden aan:

 • Waarschuwen en alarmeren
 • Hoe veilig een deur te openen?
 • Evacuatieoefening in het gebouw zelf

Na het volgen van deze opleiding(en) zal er voor elke deelnemer een deelnamebewijs worden uitgeschreven.

Infofiche eerste interventieploeg