Formaz

We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9-12u en 13-17u of via info@formaz.be.

Tel: +32 (0)2/253 85 11

Opleiding veiligheid vol vca

title

Deze opleiding bereidt voor om het certificaat VOL-VCA te behalen (10 jaar geldig). Het examen wordt vlak na de opleiding afgenomen.

De opleiding en examinering gebeurt in-company en duren 1 of 2 dagen.

De deelnemers ontvangen een hand-out, optioneel kan een boek van het Bescacc worden voorzien.

De inhoud van de opleiding is gebaseerd op de eindtermen van de vzw BeSaCC-VCA:

 • Wetgeving veiligheid, gezondheid en milieu
 • Risico, ongevallen, preventie en beheersmaatregelen
 • Bevorderen van veilig werken
 • Werkvergunningen
 • Intern transport
 • Hijsen, tillen en dragen, vallen voorkomen
 • Machines en gereedschappen
 • Bedrijfsnoodplan
 • Gevaarlijke producten
 • Brand en explosies
 • Werken in besloten ruimten
 • Lassen
 • Elektriciteit bij mobiele en tijdelijke installaties
 • Straling
 • Asbest
 • Geluid en trillingen
 • Ergonomie
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Signalisatie