Formaz

We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9-12u en 13-17u of via info@formaz.be.

Tel: +32 (0)2/253 85 11

Opleiding veilig werken op hoogte - steigerbouw

title

Deze opleiding wordt gegeven aan werknemers die specifieke opdrachten en taken uitvoeren op hoogte.

Eén van de grootste veroorzakers van dodelijke bedrijfsongevallen en één van de grootste veroorzakers van verzuim zijn gerelateerd aan werken op hoogte. Een gedegen opleiding is hiervoor dus zeer belangrijk.

Het doel van de opleiding veilig werken op hoogte is het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken op hoogte en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, welke noodzakelijk zijn voor het veilig (laten) uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en opleiding aan te bieden sluit hierbij aan. Tijdens volgende modules zal er uiteraard zowel theoretisch als praktisch voldoende aandacht worden besteed aan het gebruiken, opbouwen of keuren van diverse steigers:

Module 1 (gebruik van steigers) is een algemene (kortere theoretische) module die de risico's en gevaren van werken op hoogte meegeeft alsook welke maatregelen mogelijk zijn om veilig te kunnen werken.

Module 2 (bouwen van steigers) is een module die uitgewerkt is om de diverse belangrijke aspecten te behandelen en vaardigheden aan te leren om steigers correct en veilig te kunnen opbouwen.

Module 3 (keuren van steigers) gaat nog een stap verder en is uitgewerkt om de diverse belangrijke aspecten te behandelen en kennis aan te leren om opgebouwde steigers te kunnen vrijgeven en keuren.

De volgende onderwerpen worden, afhankelijk van de module, onder andere behandeld:

 • Begripsomschrijvingen
 • Wetgeving: rechten en plichten, bevoegdheden
 • Risico’s en ongevallen werken op hoogte
 • Collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Valbeveiliging
 • LMRA / risicoanalyse
 • Veilig opbouwen en gebruik steigers: do's en dont's
 • Veilig opbouwen en gebruik steigers: belasting en krachtenleer
 • Keuren en vrijgave van steigers: aandachtspunten en administratie

    Bovenstaande modules kunnen gecombineerd worden en/of op maat worden uitgewerkt in functie van uw noden. Vraag ons naar de mogelijkheden !