Formaz

We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9-12u en 13-17u of via info@formaz.be.

Tel: +32 (0)2/253 85 11

Opleiding ehbo basisopleiding / opfrissing

title

Een incident is spijtig genoeg nooit volledig uit te sluiten. Daarom dat de wet de werkgever verplicht om hulpverleners aan te stellen en deze op te leiden. Deze personen kunnen hierdoor de ernst van een letsel inschatten en hierbij ook de nodige eerste hulp aanbieden.

Formaz biedt hiervoor twee kwaliteitsvolle en praktijkgerichte opleidingen, zowel bij u ter plaatse te organiseren als op één van onze locaties:

1. Opfrissing EHBO hulpverlener van 4h:

Volgende zaken worden inhoudelijk behandeld, waarbij de focus gelegd wordt op de aard van mogelijke verwondingen en letsels binnen uw bedrijf:

Theorie

 • De 3 doelstellingen worden behandeld zoals in de wetgeving bedoelde art.9 tweede lid
 • Noodsituaties EHBO
 • Wondverzorging
 • Bijzondere noodsituatie: het verkeersongeval
 • Basisbehandeling bij ongeval met lichamelijk letsel
 • Houdingen, evacuatietechnieken
 • Bloedingen, kneuzingen, breuken en ontwrichting.
 • Richtlijnen specifieke omstandigheden en verzorging van specifieke letsels
 • Stoornissen vitale functies
 • AED/reanimatie
 • Hulpdiensten

Praktijk:

De praktijk wordt interactief en doelgericht uitgevoerd met voldoende didactisch materiaal. Ook hier wordt de focus gelegd op de aard van mogelijke verwondingen en letsels binnen u bedrijf, volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Reanimatie: controle en behandeling stoornissen in de vitale functies
 • Houdingen en evacuatietechnieken
 • Wondverzorging
 • Stelpen van bloedingen: aanleg van verbanden
 • Verzorging specifieke letsels

2. Basisopleiding EHBO hulpverlener van 15h:

De basisopleiding EHBO geeft een volledige basis omtrent eerste hulp en hoe te reageren wanneer er zich een noodsituatie voordoet.

Na deze opleiding kan een hulpverlener ongevallen of gezondheidsproblemen juist inschatten en aanpakken, eventueel in afwachting van professionele hulpverlening.

Hij of zijn zal er ook voor zorgen dat een incident niet verergert of dat de gevolgen tot een minimum beperkt worden. De hulpverlener wordt vertrouwd met de samenstelling van de EHBO-set, zodat deze persoon ook kan instaan voor een nauwgezette opvolging ervan.

Volgende onderwerpen worden zowel praktisch als theoretisch behandeld:

 • Benadering van een (levensbedreigende) noodsituatie
 • Bewusteloos slachtoffer en stabiele zijligging
 • Reanimatie: controle en behandeling stoornissen in de vitale functies
 • Specifieke technieken bij diverse letsels
 • Samenstelling verbanddoos
 • Aanleren verbandtechnieken
 • Evacuatietechnieken
 • EHBO bij: brandwonden, huidwonden, bloedingen, shock, levensbedreigende en niet-levensbedreigende situaties, vergiftiging, hoofd- en wervelletsels, stoornissen aan het bewegingsstelsel

  Na het volgen van deze opleiding(en) zal er voor elke deelnemer een erkend certificaat worden uitgeschreven.