Formaz

We zijn telefonisch bereikbaar voor algemene en cursistenvragen op dinsdag en donderdag van 9-12u of via info@formaz.be. Voor commerciële vragen kan u rechtstreeks uw opleidingsadviseur bereikbaar tijdens de kantooruren, zie contactpagina.

Tel: +32 (0)2/253 85 11

EHBO en brandbestrijding

title

Erkenningsnummer OCF110-MPM016

Categorie: 3

Een vrachtwagenbestuurder bevindt zich de ganse dag in het drukke verkeer. Spijtig genoeg kunnen er zich hierbij ook minder aangename situaties voordoen. Tijdens deze opleiding wordt er specifiek ingegaan op het beoordelen van noodsituaties en het correct handelen hierop. De opleiding is opgesplitst in twee delen: het bieden van eerste hulp en het correct optreden bij brand.

Volgende thema's komen aan bod:

 • De rol van de hulpverlener
 • De basisprincipes van EHBO
 • Een correcte inschatting maken bij brand, ongeval,ziekte of aandoening
 • Op een adequate manier als eerste hulpverlener reageren in noodsituaties
 • Hulpdiensten waarschuwen
 • Optreden bij brand
 • De veiligheid van alle passagiers waarborgen

De opleiding bestaat uit diverse praktische oefeningen en handelingen:

 • EHBO technieken aanleren
 • Reanimeren
 • Gebruik AED
 • Brandbestrijding
 • Blussen van diverse soorten branden (mobiele unit)

Maximum 20 deelnemers. De opleiding kan eventueel op 2 halve dagen georganiseerd worden.

De opleiding is erkend door de FOD mobiliteit. Chauffeurs die de opleiding volgen in het kader van de nascholing vakbekwaamheid (code 95) van de vrachtwagenbestuurders krijgen 7 punten.