Formaz

We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9-12u en 13-17u of via info@formaz.be.

Tel: +32 (0)2/253 85 11

Brandbestrijding

title

Erkenningsnummer OCF110-MPM017

Categorie: 3

Een vrachtwagenbestuurder bevindt zich de ganse dag in het drukke verkeer. Spijtig genoeg kunnen er zich hierbij ook minder aangename situaties voordoen. Tijdens deze opleiding wordt er specifiek ingegaan op het beoordelen van noodsituaties mbt brand en het correct handelen hierop. Het doel van de opleiding is dat chauffeur adequaat kan optreden bij brand.

Volgende thema's komen aan bod:

 • Gedrag bij noodsituaties
 • Soorten branden en blusmiddelen
 • Inschatting van de situatie
 • Erger voorkomen
 • Hulpdiensten waarschuwen
 • Optreden bij brand
 • De veiligheid van alle passagiers waarborgen
 • Reactie in geval van agressie
 • Basisbeginselen invullen schadeformulier

De opleiding bestaat uit diverse praktische oefeningen en handelingen:

 • Brandbestrijding
 • Blussen van diverse soorten branden (mobiele unit)

Maximum 20 deelnemers. De opleiding kan eventueel op 2 halve dagen georganiseerd worden.

De opleiding is erkend door de FOD mobiliteit. Chauffeurs die de opleiding volgen in het kader van de nascholing vakbekwaamheid (code 95) van de vrachtwagenbestuurders krijgen 7 punten