Formaz

We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9-12u en 13-17u of via info@formaz.be.

Tel: +32 (0)2/253 85 11

Agressiebeheer in het wegverkeer

title

Erkenningsnummer OCF110-MPM015

Categorie: 3

De vrachtwagenbestuurder is een uithangbord van de transportfirma en bevindt zich de ganse dag in het drukke verkeer. Tijdens het uitvoeren van zijn of haar job kunnen er zich wel eens frustrerende situaties voordoen zowel bij zichzelf als bij mede weggebruikers. Menig chauffeur is al bekend met agressie in het verkeer.

Tijdens deze opleiding gaan we de diverse aanleidingen bespreken en vooral hoe hier het best mee omgegaan moet worden.

Volgende thema's komen aan bod:

 • Wat is agressie
 • Wat zijn de aanleidingen van agressie
 • Verkeersagressie
 • Conflict vs agressie
 • Sociale vaardigheden
 • Communicatie
 • Omgaan met je boosheid en frustratie
 • Het 4-fasenmodel

De opleiding bestaat uit diverse praktische oefeningen en rollenspelen:

 • Doorfluisteren
 • Reactie op agressor
 • Leren positief communiceren
 • Betoog: voor of tegen

Maximum 20 deelnemers. De opleiding kan eventueel op 2 halve dagen georganiseerd worden.

De opleiding is erkend door de FOD mobiliteit. Chauffeurs die de opleiding volgen in het kader van de nascholing vakbekwaamheid (code 95) van de vrachtwagenbestuurders krijgen 7 punten.