Formaz

We zijn telefonisch bereikbaar voor algemene en cursistenvragen op dinsdag en donderdag van 9-12u of via info@formaz.be. Voor commerciële vragen kan u rechtstreeks uw opleidingsadviseur bereikbaar tijdens de kantooruren, zie contactpagina.

Tel: +32 (0)2/253 85 11

Opleiding Ladingzekering (Code 95)

title

Erkenningsnummer OCF110/MPM001

Categorie: 1

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die met deze materie in aanraking komt zoals magazijniers, vrachtwagenbestuurders groep C/CE maar ook preventieadviseurs of managers. In de opleiding wordt uiteraard ook het KB besproken dat van toepassing is vanaf 10 september 2009.

Het doel is de deelnemers inzicht doen verwerven in de wetgeving en de materie rond ladingzekering, manieren van zekeren, het berekenen van het aantal spanbanden etc. Zekeren in de praktijk.

      Maximum 20 deelnemers met 2 instructeurs of 10 deelnemers met 1 instructeur. De opleiding kan eventueel op 2 halve dagen georganiseerd worden.

      De opleiding is erkend door de FOD mobiliteit. Chauffeurs die de opleiding volgen in het kader van de nascholing vakbekwaamheid code 95 van de vrachtwagenbestuurders krijgen 7 punten.

      Infofiche opleiding ladingzekering