Formaz

We zijn telefonisch bereikbaar voor algemene en cursistenvragen op dinsdag en donderdag van 9-12u
of via info@formaz.be. Voor commerciële vragen zie contactpagina.

Kalender open opleidingen

Tel: +32 (0)2/253 85 11

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen - nascholing vakbekwaamheid

  784
 • 1. Wat is de vakbekwaamheid?

  De vakbekwaamheid is een aanvulling aan het rijbewijs die verplicht is voor alle professionele bestuurders met een rijbewijs van de categoriegroepen C en D. Zij moet bovenop het rijbewijs worden gehaald en de houder moet voor de verlenging ervan om de 5 jaar een nascholing volgen. Het bewijs van vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs aangeduid met de code 95 bij de betrokken categorieën. Bepaalde bestuurders hebben geen bewijs van vakbekwaamheid nodig voor hun transportactiviteiten (zie vraag 3).

  De vakbekwaamheid heeft een beperkte geldigheid van vijf jaar. Deze geldigheidsperiode kan dezelfde zijn als de medische selectie van groep 2, maar dat is niet noodzakelijk het geval. Mensen die hun vakbekwaamheid wensen te verlengen moeten 5 dagen opleiding volgen voor een totale duur van 35 uren in een erkend centrum.

  De opleiding kan worden gevolgd in het land waar de bestuurder werkt of in het land waar de bestuurder verblijft. Indien de bestuurder in België verblijft en werkt, dan zal de nascholing in België plaatsvinden.

 • 2. Voor wie is de vakbekwaamheid?

  De vakbekwaamheid is verplicht voor bestuurders met rijbewijs groep C en/of D die beantwoorden aan: 

  - onderdaan zijn van een lidstaat van de EU
  - binnen de Europese Unie professioneel vervoer verrichten
  - onderdaan zijn van een derde land die in dienst is van of werkt voor een in een lidstaat gevestigde onderneming

  Welke voertuigen behoren tot de categorie C?
  - C  = MTM > 3500 kg.
  - C + E  = met aanhangwagen MTM > 750 kg.
  - C1 = MTM > 3500 kg en MTM < = 7500 kg.
  - C1 + E = MTM samenstel (trekkend voertuig + aanhangwagen) < = 12000 kg en MTM aanhangwagen < ledige massa trekkend voertuig.

 • 3. Wie is er vrijgesteld?

  De vakbekwaamheid is niet van toepassing voor bestuurders van:

  - voertuigen waarvan de maximaal toegestane snelheid niet hoger is dan 45 km/u;
  - voertuigen toegewezen aan de diensten van de strijdkrachten, de civiele bescherming, de brandweer en de machten belast met de openbare orde of onder controle ervan;
  - voertuigen die testen op de weg ondergaan met het oog op een technische verbetering ervan, een herstelling, een onderhoud, alsook nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer werden gesteld;
  - voertuigen die worden aangewend in geval van nood of toegewezen aan reddingsopdrachten;
  - voertuigen die gebruikt worden voor het niet-commerciële vervoer van goederen met privé-doeleinden;
  - voertuigen of een combinatie van voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van materieel, apparatuur of machines bestemd voor de bestuurder in de uitoefening van zijn beroep en op voorwaarde dat het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit is van de bestuurder.

   

 • 4. Hoe lang zijn de getuigschriften van nascholing geldig?

  Verlenging rijbewijs aangevraagd voor 10/09/2016: Getuigschriften van nascholing zijn 7 jaar geldig.
  Verlenging rijbewijs aangevraagd vanaf 10/09/2016: Getuigschriften van nascholing zijn 5 jaar geldig.
  Rijbewijs met vakbekwaamheid behaald vanaf 01/02/2013 of tweede reeks opleidingen (na eerste verlenging van code 95): Getuigschriften van nascholing zijn 5 jaar geldig.


 • 5. Zijn bepaalde onderwerpen verplicht?

  Sinds 2013 is er een koninklijk besluit dat bepaalt (artikel 15, zie rubriek downloads op deze website) welke onderwerpen een bestuurder verplicht moet volgen voor in orde te zijn met de nascholing. De onderwerpen worden opgedeeld in 3 grote categorieën. De bedoeling is dat er uit elke categorie minstens 1 onderwerp gevolgd wordt. Daarbij komt dat elke bestuurder een opleiding moet volgen waarbij minstens 3u wordt gereden.

  De 3 categorieën zijn:

  Cat 1: Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften
  Voorbeelden van modules:
  - Ladingzekering   
  - Ladingzekering en laden en lossen    
  - Economisch rijden (4 uur theorie in groep en 3 uur praktijk per persoon)

  Cat 2: Toepassing van de voorschriften
  Voorbeelden van de modules:
  - Rij- en rusttijden, digitale tachograaf en CMR

  Cat 3: Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek
  Voorbeelden van de modules:
  - EHBO
  - Ergonomie

  Formaz organiseert enkel nascholing voor bestuurders met rijbewijs groep C.

 • 6. Ik weet niet meer welke modules ik al gevolgd heb, wat nu?

  Modules gevolgd bij Formaz zijn terug te vinden in onze gratis database ADB. Onder de rubriek downloads staat een handleiding hoe deze database te gebruiken. Je kan uiteraard ook terecht op je gemeentehuis om na te gaan welke modules je al gevolgd hebt.

 • 7. Wanneer moet ik mijn rijbewijs verlengen?

  Je rijbewijs verlengen doe je in de gemeente waar je woont. Je dient de aanvraag te doen voor je rijbewijs vervalt. Op de gemeente kan de bevoegde ambtenaar een overheidsdatabase raadplegen waarin de door jou gevolgde modules en punten vermeld staan. Je moet dus geen getuigschriften meebrengen.
  Indien mogelijk laat je de medische keuring en code 95 samenvallen zodat je maar 1 nieuw rijbewijs per 5 jaar moet aanvragen.

 • 8. Wat als ik toch rij zonder vakbekwaamheid?

  Dan rij je zonder rijbewijs. Dergelijke overtreding komt steeds voor de rechtbank. De boete voor rijden zonder rijbewijs bedraagt 200 tot 2000 euro. Daarbij komen er ook opdeciemen en gerechtskosten. Je riskeert een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. Indien je een ongeval veroorzaakt en geen rijbewijs hebt, dan zal de verzekeringsmaatschappij de kosten mogelijks op jou verhalen.

Veelgestelde vragen door cursisten – opleidingen intern transport en veiligheid

  758
 • 1. Op mijn deelnamebewijs staat dat dit "deelname aan een opleiding bewijst”. Wat betekent dat?

  Dat kan betekenen dat je een opleiding zonder examen hebt gevolgd. Het deelnamebewijs is dan enkel een bewijs dat je opleiding gevolgd hebt, simpel. Dat kan ook betekenen dat je een opleiding met examen hebt gevolgd maar niet geslaagd bent. Dat kan een vakbekwaamheidsexamen of veiligheidsexamen zijn. In dat geval ben je niet competent volgens onze examennormen. Het attest heeft zeker een waarde want een examen is wettelijk niet verplicht. Wanneer je een attest van deelname hebt, zijn je werkgever en jij dus wettelijk in orde.

  Je werkgever bepaalt uiteindelijk zelf of jij voldoende vakbekwaamheid bent om je functie uit te oefenen. De meeste werkgevers baseren zich op het behaalde certificaat of deelnamebewijs.

 • 2. Op mijn certificaat staat dat ik "de veiligheidsregels ken en kan toepassen". Wat betekent dat?

  Dat betekent dat je een veiligheidsexamen theorie en praktijk hebt gedaan en geslaagd bent. Formaz bevestigt dat je veilig met de machine kan werken.

  Je werkgever bepaalt uiteindelijk zelf of jij voldoende vakbekwaamheid bent om je functie uit te oefenen. De meeste werkgevers baseren zich op het behaalde certificaat of deelnamebewijs.

 • 3. Op mijn certificaat staat: “dit certificaat bewijst vakbekwaamheid”. Wat betekent dat?

  Dat betekent dat je een vakbekwaamheidsexamen theorie en praktijk hebt gedaan en geslaagd bent. Formaz bevestigt dat je “vakbekwaamheid” bent. Voor sommige opleidingen is er nog een onderscheid tussen niveau basis en gevorderd. Het examen bij Formaz is gebaseerd op VCA-normen.

  Je werkgever bepaalt uiteindelijk zelf of jij voldoende vakbekwaamheid bent om je functie uit te oefenen. De meeste werkgevers baseren zich op het behaalde certificaat of deelnamebewijs.

 • 4. Waar vind ik mijn certificaat of deelnamebewijs terug?

  Alle certificaten en deelnamebewijzen zijn digitaal beschikbaar in onze centrale database op onze website. In het voorwoord van je lesboek of hand-out staat vermeld hoe je toegang krijgt. Je kan ook altijd in de rubriek downloads op onze website de handleiding “Handleiding digitaal certificaat voor cursisten” raadplegen.

 • 5. Ik vind mijn certificaat of deelnamebewijs niet op jullie website.

  Dit wordt op onze website gepubliceerd na betaling van de opleidingsfactuur. Dat duurt meestal minstens 6 weken. Vlak na je opleiding ga je je certificaat of deelnamebewijs dus mogelijk nog niet vinden.

  Een andere reden kan zijn dat je naam, voornaam of geboortedatum verkeerd zijn ingegeven in onze database. Wij werken met ID digipass readers of we geven je gegevens manueel in. Geef je naam dus in zoals deze op je identiteitskaart staat of zoals je deze op het inschrijvingsformulier hebt ingevuld. Als het niet lukt, contacteer ons via het contactformulier op onze website.

 • 6. Kan ik een PVC bankkaart krijgen van mijn certificaat of deelnamebewijs?

  Neen, sinds 2012 maken wij deze niet meer. Je kan wel een A4 certificaat afdrukken. Zie vraag 4.

 • 7. Ik ben mijn certificaat of deelnamebewijs kwijt. Kan ik een copie krijgen?

  Je kan je certificaat of deelnamebewijs niet kwijt doen omdat het on-line staat. Het on-line document is ook het origineel. Wil je een copie afprinten, dan kan dat via onze website. Zie vraag 4.

 • 8. Hoe lang is mijn certificaat of deelnamebewijs geldig?

  Onze certificaten zijn 5 jaar geldig. Om de 5 jaar moet je een heropfrissing volgen of een nieuw examen afleggen. Onze deelnamebewijzen zijn ofwel 5 jaar geldig, ofwel onbeperkt. Je certificaat of deelnamebewijs is enkel geldig als het in onze centrale database staat.

 • 9. Kan ik een VCA attest uit het register risicovolle taken krijgen?

  Ja, dat kan voor de taken waar wij voor erkend zijn. Dit moet door de werkgever worden aangevraagd voor de opleiding start. Deze examens moeten op voorhand aan Besacc worden doorgegeven en vragen meer planning.

 • 10. Is mijn certificaat of deelnamebewijs enkel geldig bij mijn werkgever?

  Neen, het certificaat of deelnamebewijs is overal geldig als de opleiding bij Formaz plaatsvond of als het een algemene opleiding bij je werkgever was. Ja, als het een maatwerkopleiding was die bij je werkgever plaatsvond. Dat staat meestal vermeld op het certificaat of deelnamebewijs. Als je een certificaat of deelnamebewijs hebt dat overal geldig is, moet je bij je werkgever steeds een instructie krijgen over de gebruikte machines en taken.

 • 11. Is mijn certificaat of deelnamebewijs geldig voor elk merk en voor elke grootte van machine?

  Ja. Wij maken een onderscheid naar type machine, niet naar grootte of merk. Werk je met andere machines dan deze in je opleiding, dan is een specifieke instructie van de werkgever nodig. Bij een opleiding bij de werkgever met de machines waar je mee werkt, is dit niet meer nodig.

Veelgestelde vragen door werkgevers – opleidingen intern transport en veiligheid

  759
 • 1. Wat vereist de Belgische of Nederlandse wetgeving met betrekking tot opleiding voor bestuurders interne transportmiddelen?

  België (Arab & Codex Welzijn):

  Een werkgever moet een adequate opleiding organiseren. Duur, inhoud en eventuele examinering worden niet specifiek vermeld.

  De opleidingssector heeft eigen normen zoals het register risicovolle taken van VCA of de SERV (Vlaamse overheid). Onze opleidingen en examens zijn gebaseerd op de VCA-normen, voor zover deze bestaan voor de desbetreffende opleiding.

  Een examen is niet verplicht in België, opleiding wel. De werkgever bepaalt steeds zelf of iemand voldoende beroepsbekwaam is om de veiligheidsfunctie uit te oefenen.

  Nederland (Arbo):

  Mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving worden bediend door werknemers die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten.

  Met betrekking tot arbeidsmiddelen waarvan het gebruik een specifiek gevaar voor de veiligheid van de werknemers kan opleveren blijft het gebruik voorbehouden aan werknemers die met het gebruik belast zijn.

 • 2. Welke soorten opleidingen bestaan er en welke is geschikt voor mijn medewerkers?

  Wij organiseren 2 soorten opleidingen:

  Veiligheidsopleiding of opfrissingsopleiding met veiligheidsexamen

  Bedoeld voor deelnemers met ervaring, met nadruk op veilig werken. Het is een korte opleiding van 1 dag, die ook kan dienen als heropfrissingsopleiding. De opleiding gebeurt voornamelijk bij de werkgever zodat deze op maat is maar kan ook bij Formaz. De deelnemers doen een veiligheidsexamen en behalen een veiligheidscertificaat als ze geslaagd zijn en een deelnamebewijs als ze niet geslaagd zijn.

  Vakbekwaamheidsopleiding met vakbekwaamheidsexamen

  Bedoeld voor deelnemers met of zonder ervaring, met nadruk op correct gebruik van en leren werken met de machine. Het zijn meerdaagse opleidingen. De opleiding gebeurt bij Formaz of bij de werkgever. De deelnemers doen een vakbekwaamheidsexamen en behalen een certificaat van vakbekwaamheid als ze geslaagd zijn en een deelnamebewijs als ze niet geslaagd zijn. Van elke deelnemer wordt een rapport gemaakt. VCA-attesten register risicovolle taken zijn mogelijk op aanvraag.

  Wij adviseren om elke medewerker een vakbekwaamheid te laten behalen. Nadien kan er overgestapt worden naar veiligheidsopleidingen.

  Meer info in de rubriek "certificaten" op deze website.

 • 3. Hoeveel mensen kan ik per dag opleiden bij een in-company opleiding?

  Dat is afhankelijk van vele factoren: voorkennis mensen, aantal machines, gewenst attest. Dit moeten we steeds in overleg bepalen.

 • 4. Wat als een deelnemer niet geslaagd is voor het examen?

  Dan kan er een herexamen gepland worden, al dan niet vooraf gegaan door extra opleiding. De deelnemer kan ook aan de slag (blijven) met zijn deelnamebewijs.

 • 5. Hoe lang zijn de certificaten en deelnamebewijzen geldig?

  Onze certificaten zijn 5 jaar geldig. Na 5 jaar moet een heropfrissing gebeuren of een nieuw examen worden afgelegd.

  Onze deelnamebewijzen zijn ofwel 5 jaar geldig, ofwel onbeperkt.

  Onze certificaten en deelnamebewijzen zijn enkel geldig als ze in onze centrale database staan.

 • 6. Waar vind ik als werkgever een overzicht van de opleidingen en certificaten/deelnamebewijzen?

  Elke werkgever heeft toegang tot onze centrale database via onze website. U krijgt een login en paswoord. Alle opleidingen, certificaten, deelnamebewijzen en eventuele rapporten zijn hier zichtbaar.

  De handleiding “handleiding Formaz Training Database” kan onder de rubriek downloads op onze website geraadpleegd worden.

 • 7. Wat moet ik voorzien om een opleiding te organiseren bij ons?

  Wij hebben een (les)lokaal nodig om de theorie te kunnen organiseren, graag met internettoegang.

  Voor het praktijkgedeelte hebben we minstens 1 machine nodig, in goede staat en gekeurd indien nodig, en een voldoende grote afgebakende oefenruimte. De opleiding kan mogelijk deels plaatsvinden tijdens de werkelijke activiteit.

  Er kan op voorhand een bezoek gebracht worden aan uw bedrijf.

 • 8. Welke subsidies krijg ik?

  Als we het paritair comité van uw deelnemers kennen, bekijken we samen de mogelijkheden. Vergeet niet dat vele subsidies op voorhand aangevraagd moeten worden (bij ons). Op onze website is er een rubriek gewijd aan subsidies met meer info.

FAQ

  539
 • Welke maatregelen neemt Formaz om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan?

  Vanaf 11 mei zal Formaz Training services het organiseren van de diverse opleidingen terug opstarten ! En dit zowel in onze eigen centra als bij de bedrijven zelf.

  Om onze opleidingen in goede banen te leiden én zowel de gezondheid van de deelnemers als van onze instructeurs te kunnen garanderen voorzien wij volgende maatregelen:

  • In onze opleidingscentra voorzien we op diverse plaatsen de mogelijkheid om de handen te desinfecteren en te wassen;
  • Onze instructeurs zullen ook de nodige desinfecterende middelen bij zich hebben tijdens een opleiding bij u ter plaatse;
  • Social distancing wordt toegepast en zowel tijdens de theorie als praktijk zal er steeds voldoende ruimte en een minimumafstand van 1.5m voorzien worden tussen de deelnemers en instructeurs. De organisatie in onze theorielokalen en praktijkruimtes is hiervoor aangepast;
  • Tijdens opleidingen bij u ter plaatse wordt de praktijk steeds in kleine groepjes (max. 3 personen) georganiseerd. Dit zal tijdens elke opleidingen door onze instructeur besproken worden tijdens de aanvang van de opleidingsdag;
  • Onze instructeurs zullen voorzien worden van de nodige beschermingsmiddelen zoals mondmaskers, handschoenen en bril of gelaatsbescheming. Elke deelnemer van een opleiding in een van onze centra zal voorzien worden van een uitwasbaar en herbruikbaar stoffen mondmasker. De deelnemers hebben ook de mogelijkheid om eigen beschermingsmiddelen zoals mondmaskers en handschoenen mee te brengen en te gebruiken;
  • Onze faciliteiten, toestellen en sanitaire voorzieningen zullen op regelmatige basis ontsmet worden. Als er gewisseld wordt van toestel, wordt dit steeds gedesinfecteerd;
  • De theorie/praktijkruimtes bij Formaz zullen zo veel mogelijk verlucht worden;
  • Tijdens de opleidingen in onze centra zullen er voorlopig geen broodjesmaaltijden en dranken meer worden aangeboden. De deelnemers dienen hun eigen lunch en drank mee te brengen;
  • Deze maatregelen zijn vastgelegd in een interne procedure en worden uitvoerig besproken met onze instructeurs (bekijk hier de video).

Nog vragen? Contacteer ons via het contactformulier of bel +32 (0) 2 253 85 11