Opleiding veiligheid Basis VCA

Opleiding veiligheid Basis VCA

Deze opleiding bereidt voor om het certificaat B-VCA te behalen (10 jaar geldig). Het examen wordt vlak na de opleiding georganiseerd.

De opleiding en examinering gebeurt in-company en duren 1 dag.

De deelnemers ontvangen een hand-out, optioneel kan het lesboek van Besacc worden voorzien.

De inhoud van de opleiding is gebaseerd op de eindtermen van de vzw BeSaCC-VCA:

- Wetgeving
- Milieu
- Risico’s en ongevallen 
- Beheersings- en preventiemaatregelen.
- Werkvergunningen
- Gevaarlijke producten
- Brand
- Besloten ruimten
- Gereedschap en machines
- Lasten tillen, dragen en hijsen
- Intern transport, hefwerktuigen
- Struikelen, uitglijden en vallen
- Werken op hoogte
- Elektriciteit
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Signalisatie

Meer opleidingen