Formaz

We zijn telefonisch bereikbaar voor algemene en cursistenvragen op dinsdag en donderdag van 9-12u
of via info@formaz.be. Voor commerciële vragen zie contactpagina.

Kalender open opleidingen

Tel: +32 (0)2/253 85 11

Veiligheidsaudits en kwaliteitsaudits

Onze preventieadviseurs niveau I en II kunnen u helpen een specifiek veiligheidsbeleid uit te werken. Onze specialisatie ligt in logistieke omgevingen. Dit varieert van het geven van advies, het mee opstellen van risico-analyses tot het uitwerken en mee implementeren van een dynamisch risicobeheersingssysteem met jaaractieplannen. Naast het veiligheidsaspect kunnen wij ook de efficiëntie en de kwaliteit van uw logistieke organisatie onder de loep nemen en aan de hand van efficiëntiemetingen en interne audits voorstellen tot verbetering doen.  

Referenties te bekomen op aanvraag.